Vi bygger
Holbæk Fjordtårn

AP Ejendomme er et 100 % ejet datterselskab til AP Pension, som er et uafhængigt pensionsselskab, der udelukkende ejes af AP Pensions kunder. AP Pension leverer pensionsaftaler med større danske virksomheder i brancher som landbrug, fødevarer og finans. Mottoet er: ”Din pension – vores ansvar”.

AP Ejendomme har i 2017 afsluttet byudviklingssager i Aarhus, Ørestaden, Nordhavn og Valby. Endvidere har AP Ejendomme p.t. verserende byudviklingssager i Aarhus, Silkeborg, Horsens, Odense, Ørestaden og Holbæk.

JUUL l FROST Arkitekter er et internationalt orienteret og innovativt dansk arkitektfirma, der beskæftiger 35 medarbejdere med kompetencer indenfor by-, bygnings- og landskabsarkitektur. Gennem en helhedsorienteret tilgang til opgaverne har virksomheden i mere end 20 år udviklet opgaver i hele Norden på alle skalatrin, fra planlægning i den store skala, udvikling af nye by- og boligområder og byrum til læringsbyggerier, erhvervsbyggeri og boliger.

“VI BYGGER PÅ INDSIGT”

Siden 2007 har 5E Byg fungeret som rådgivende, udførende og projektledende entreprenører for omfattende byggeprojekter. Målet er at bevare og løfte den høje standard inden for dansk arkitektur og byggeri – midlet er indsigt, erfaring og faglig ekspertise. Vores passion og engagement har givet god grobund for vækst, men vi bliver aldrig for store til at tage den mindste opgave lige så seriøst som den største og være skarpe på detaljerne.